یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۶
کسب  عنوان مدارس ۵ ستاره استان در بحث سلامت توسط آموزشگاه واحد12
جلسه هم اندیشی مراقبین سلامت منطقه تبادکان با حضور مدیر آموزش و پرورش منطقه تبادکان در سالن جلسات شهید شوشتری برگزار شد.
گفتنی است در این جلسه از مراقبین سلامت، رابطین و مدیران مدارس مروج سلامت امام رضا علیه السلام واحد12 و بوستان که موفق به کسب عنوان مدارس ۵ ستاره استان در بحث سلامت شده بودند و همچنین از واحد ۱۲  که در  طرح دادرس نیز موفق به کسب مقام دوم در مشهد شده بود تقدیر به عمل آمد.