پنجشنبه ۱۳۹۷/۸/۱۰
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی آموزشگاه - واحد9

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 9 با حضور پرشور دانش آموزان در روز سه شنبه 97/8/1 راس ساعت 9 صبح برگزار گردید. در این انتخابات تعداد 22 نفر از دانش آموزان کاندید گردیده که پس از پایان رای گیری و شمارش آرا تعداد 11 نفر به عنوان اعضای شورای دانش آموزی انتخاب و معرفی خواهند شد.