دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲
دومین مرحله تشرف به حرم دانش آموزان واحد 9

در راستای اجرای برنامه های پرورشی آموزشگاه امام رضا (ع) واحد 9 و برابر برنامه زمانبندیدومین مرحله تشرف به حرم دانش آموزان دبیرستان در روز پنجشنبه مورخ 96/10/28 برگزار گردید.
شایان ذکر است تعداد 437 دانش آموز به همراه دبیران و سرپرستان ضمن بهره مندی از صبحانه متبرک حضرت و برگزاری دعا و زیارت از موزه مرکزی آستان قدس رضوی نیز بازدید نمودند. این برنامه از ساعت 8 الی 11 در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار گردید.