یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۸
غبارروئی از مزار شهدا توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام رضا(ع) - واحدیک
 در تاریخ چهارشنبه 14/09/97 جمعی از دانش آموزان بسیج آموزشگاه به همراه مدیریت محترم و خادم تربیتی آموزشگاه به یاد و گرامیداشت شهدای گرانقدراز مزار شهدای بهشت رضا(ع)  بازدید به عمل آورده و مزار آن شهدای گرانقدر را با عطر و گلاب غبار روئی نمودند.
در این غبارروئی دانش آموزان زیارت عاشورا رادر محفل آن عزیزان برپا نمودند.
گفتنی است دراین مراسم دانش آموزان از سخنان جناب آقای دکتر میرشجاع سردار محترم سپاه پاسداران  نیز بهرمنده گردیدند.