دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۲
مانور زلزله در دبستان دخترانه امام رضا علیه السلام – واحد 5 و17
مانور زلزله در دبستان دخترانه امام رضا علیه السلام – واحد 5 و17 برگزار شد