سه شنبه ۱۳۹۷/۴/۲۶
درخشش دانش آموزان واحد 9 در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی

مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در تاریخ های 15 و 16 تیر ماه 97 در محل دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار گردید. در پایان دانش آموزان سیدپارسا حسینی و علیرضا خوش خرام در مسابقات علوم آزمایشگاهی و احسان کلاته عربی در رشته زبان و ادبیات فارسی موفق به کسب رتبه سوم استان گردیدند.