یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۶
کسب مقام نخست در مسابقات سرود در ناحیه 4 - دبستان پسرانه امام رضا علیه السلام واحد 2
"هنر هدیه ارزشمند الهی است"
در بررسی آوا و لحن موسیقیائی تعداد 21 نفر از برترین ها ی صدای آموزشگاه برای شرکت در جلسات تمرین گروه سرود انتخاب  و در طی 20جلسه تمرین جهت هماهنگی راهی مسابقات ناحیه 4 شدند.  در این دوره از مسابقات که با درخشش دانش آموزان دبستان امام رضا (علیه السلام) واحد2همراه بود ،مقام نخست مسابقات ره آورد حضور وتلاش این عزیران بود.