یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
پیش ثبت نام پایه های ورودی مدارس امام رضا(ع) - سال تحصیلی 1401-1400
 ولی گرامی سلام
 از اینکه مدارس امام رضا(ع) را انتخاب کردید سپاسگزاریم.
 ! قبل از شروع پیش ثبت نام حتما به موارد ذیل دقت کنید:
 •  * زمان شروع پیش ثبت نام، ساعت 8 صبح روز 10 اسفند ماه 99 خواهد بود.
 •  * مطالعه دقیق شرایط ثبت نام در مدارس امام رضا(ع)
 •  * حتما به شماره واحد آموزشگاه ، مقطع ، جنسیت و منطقه دقت کنید و در صورت ثبت اشتباه در یک واحد دیگر امکان انتقال مشخصات به واحد دیگر فراهم نخواهد بود.
 •  * سامانه های پیش ثبت نام پس از تکمیل حدنصاب ظرفیت پذیرش بسته خواهند شد
   

   

  شماره

  واحد

  مقطع

  جنسیت

  منطقه

  سامانه پیش ثبت نام

  تلفن مدرسه

  13

  پیش دبستانی

  دختر - پسر

  بلوار سجاد نبش یاسمن 7

  پیش 1
  پیش 2

  37683879

  16

  ابتدایی دوره اول

  پسر

  بلوار شهید دستغیت فرهاد 24

  سامانه پیش ثبت نام واحد16

  37620999

  17

  ابتدایی دوره اول 

  دختر

  بلوار سجاد بین حامد جنوبی 11 و 13

  سامانه پیش ثبت نام واحد17

  36028115

  8

  ابتدایی دوره اول و دوم

  پسر

  خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16

  سامانه پیش ثبت نام واحد8

  37411003

  3

  متوسطه دوره اول

  پسر

  بلوار شهید دستغیت فرهاد 24

  سامانه پیش ثبت نام واحد3

  37680081

  6

  متوسطه دوره اول

  دختر

  بلوار سجاد انتهای حامد شمالی 11

  سامانه پیش ثبت نام واحد6

  36072628

  9

  متوسطه دوره اول

  پسر

  خواجه ربیع شهید یوسف زاده 18

  سامانه پیش ثبت نام واحد9

  37425444

  12

  متوسطه دوره اول

  دختر

  خواجه ربیع 25 (خیابان رضوان)

  سامانه پیش ثبت نام واحد12

  37417202

  15

  متوسطه دوره اول
  (چناران)

  پسر

  چناران خیابان شهید بهشتی

  سامانه پیش ثبت نام واحد15

  46127060

  1

  متوسطه دوره دوم

  دختر

  شهرک شهید رجایی اول بازه شیخ

  سامانه پیش ثبت نام واحد1

  33710122

  4

  متوسطه دوره دوم

  پسر

  بلوار شهید دستغیت فرهاد 24

  سامانه پیش ثبت نام واحد4

  37647930

  7

  متوسطه دوره دوم

  دختر

  بلوار سجاد بهارستان 12

  سامانه پیش ثبت نام واحد7

  37640030

  10

  متوسطه دوره دوم

  پسر

  خواجه ربیع شهید یوسف زاده 16

  سامانه پیش ثبت نام واحد10

  37421222

  14

  متوسطه دوره دوم

  (دبیرستان علوم و معارف اسلامی)

  پسر

  بلوار فردوسی شهید فرامرز عباسی 25

  سامانه پیش ثبت نام واحد14

  37669001

  19

  متوسطه دوره دوم

  (دبیرستان علوم و معارف اسلامی دخترانه)

  دختر

  خواجه ربیع 25 (خیابان رضوان)

  سامانه پیش ثبت نام واحد19 37417202
  11 متوسطه دوره دوم
  (چناران)
  پسر چناران خیابان شهید بهشتی سامانه پیش ثبت نام واحد 11 46127060