پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸
گزیده‌ای از سخنان سیدمحمدصادق علی‌پرست در مراسم معارفه مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی