سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۸
همایش همیار مشاوران دبیرستان امام رضا(ع) واحد 10 در منطقه تبادکان 
همیاران مشاور دبیرستان واحد10 به همراه مشاور محترم این دبیرستان آقای  جواد توکلی در همایش اسفندماه همیاران مشاور آموزش و پرورش منطقه تبادکان حضور فعال داشتند.
در این جلسه که با حضور همیاران مشاور مدارس پسرانه منطقه تبادکان به همراه مشاوران مدارس مربوطه در محل سالن همایش اداره آموزش و پرورش برگزار گردید، همیاران مشاور دبیرستان امام رضا(ع) واحد10 حضور فعال داشتند و در پایان از همیاران مشاور این دبیرستان تقدیر به عمل آمد.